Đang xem Nathan Lee đăng ký độc quyền thương hiệu "Cao Thái Sơn", vậy là từ nay Cao Thái Sơn dùng tên thật của mình cũng phải xin phép?

Nathan Lee đăng ký độc quyền thương hiệu "Cao Thái Sơn", vậy là từ nay Cao Thái Sơn dùng tên thật của mình cũng phải xin phép?

"Giải cứu" Cao Thái Sơn thật sự đây này!
Có thể bạn quan tâm