Đang xem Nể nhân tình của chồng đang mang bầu nên vợ không muốn đánh, chỉ tát cảnh cáo 13 cái

Nể nhân tình của chồng đang mang bầu nên vợ không muốn đánh, chỉ tát cảnh cáo 13 cái

Người phụ nữ vừa tát tới tấp vào nhân tình của chồng vừa dằn mặt: "Mày đang có bầu nên tao không muốn đánh mày đâu, không thì mày chết với tao rồi, cái tát này chỉ là cảnh cáo thôi nhá"...
Có thể bạn quan tâm