Đang xem Netizen kém duyên nhắc đến Johnny Trí Nguyễn dưới hình cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, bạn thân đáp trả căng cực!

Netizen kém duyên nhắc đến Johnny Trí Nguyễn dưới hình cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, bạn thân đáp trả căng cực!

Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã kết hôn song có netizen vẫn nhắc đến mối tình tin đồn khi xưa của cô nàng.
Có thể bạn quan tâm