Đang xem Ngay cả host Nam Trung cũng cosplay điệu catwalk "mổ cò" của siêu mẫu Vũ Thu Phương (Nguồn: hoahau_89)

Ngay cả host Nam Trung cũng cosplay điệu catwalk "mổ cò" của siêu mẫu Vũ Thu Phương (Nguồn: hoahau_89)

Quả nhạc độc quyền khi catwalk của siêu mẫu Vũ Thu Phương.
Có thể bạn quan tâm