Đang xem Nghẹn ngào xem lại kỷ vật của 3 cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ

Nghẹn ngào xem lại kỷ vật của 3 cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ

Video News
ĐĂNG KHOA - LAN HƯƠNG / VTC
Bộ cảnh phục, mũ bảo hộ, những tập công văn giấy tờ… vẫn còn đó nhưng các anh đã không trở về.
Có thể bạn quan tâm