Đang xem Nghiện smartphone đang trở thành một căn bệnh thực sự, cứ bốn trẻ thì lại có một đứa "dính"

Nghiện smartphone đang trở thành một căn bệnh thực sự, cứ bốn trẻ thì lại có một đứa "dính"

Ngày hôm qua bạn đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian với chiếc điện thoại của mình? 1, 2 hay nhiều giờ đồng hồ hơn thế?
Có thể bạn quan tâm