Đang xem Ngoài Đông Nhi - Ông Cao Thắng, showbiz Việt còn một cặp đôi 10 năm siêu đẹp nữa đó là...

Ngoài Đông Nhi - Ông Cao Thắng, showbiz Việt còn một cặp đôi 10 năm siêu đẹp nữa đó là...

Video News
Nguyễn Ngọc Thoa / Tri Thức Trẻ
"Ở bên nhau, cả hai đều có được điểm tựa tinh thần trong cuộc sống, đó mới là điều quan trọng nhất!
Có thể bạn quan tâm