Đang xem Người dân đi biển phát hiện chiếc vòng đen lơ lửng trên bầu trời, một lúc sau nó biến mấy vào đám mây

Người dân đi biển phát hiện chiếc vòng đen lơ lửng trên bầu trời, một lúc sau nó biến mấy vào đám mây

Hóa ra vật thể bay kỳ lạ trên bầu trời thành phố Đại Liên không phải là chiếc đĩa bay nào đó mà con người vẫn thường hy vọng.
Có thể bạn quan tâm