Đang xem Người dân Hà Nội thả cá chép tiễn Ông Công Ông Táo ngày 23 tháng Chạp

Người dân Hà Nội thả cá chép tiễn Ông Công Ông Táo ngày 23 tháng Chạp

Theo tín ngưỡng dân gian, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người Việt lại thực hiện lễ thả cá chép tiễn “Ông Công Ông Táo” lên trời.
Có thể bạn quan tâm