Đang xem Người đàn ông ra nghĩa địa ban đêm, anh chẳng thấy ai ngoài bóng trắng mờ ảo sau lưng mình

Người đàn ông ra nghĩa địa ban đêm, anh chẳng thấy ai ngoài bóng trắng mờ ảo sau lưng mình

Không chỉ cảm thấy như có người bên cạnh, Tony Smith còn nghe thấy cả tiếng bước chân giữa nghĩa địa không người.
Có thể bạn quan tâm