Đang xem Người dân viếng Đền Cùng - Giếng Ngọc xin nước cầu may dịp đầu năm

Người dân viếng Đền Cùng - Giếng Ngọc xin nước cầu may dịp đầu năm

Video News
VĂN CHƯƠNG - MẠNH CƯỜNG - TRÀ LY/VTC NEWS / VTC NEWS
(VTC News) - Người dân đổ về Đền Cùng - Giếng Ngọc ở khu Viêm Xá, phường Hòa Long, TP Bắc Ninh xin nước cầu may mắn, tình duyên dịp đầu năm.
Có thể bạn quan tâm