Đang xem Người dân xúc động trước lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19

Người dân xúc động trước lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19

Nhiều người bày tỏ sự xúc động về lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất trong dịch COVID-19.
Có thể bạn quan tâm