Đang xem Người đạp xích lô khai giật bóp lấy thêm 2,4 triệu đồng sau khi "chặt chém" du khách Nhật 500.000 đồng ở Sài Gòn

Người đạp xích lô khai giật bóp lấy thêm 2,4 triệu đồng sau khi "chặt chém" du khách Nhật 500.000 đồng ở Sài Gòn

Xã hội
QH / MXH
06/08/2019
Có thể bạn quan tâm