Đang xem Người Hà Nội xếp hàng dài tại trụ sở UBND phường để xin dấu xác nhận vào giấy đi đường

Người Hà Nội xếp hàng dài tại trụ sở UBND phường để xin dấu xác nhận vào giấy đi đường

Sau khi UBND TP. Hà Nội đưa ra quy định về giấy đi đường mới, trong ngày hôm nay đã có rất nhiều người dân ra trụ sở UBND các phường để xin xác nhận.
Có thể bạn quan tâm