Đang xem Người phụ nữ không chịu sát khuẩn khi xuống lấy hàng còn "trả treo" với cán bộ: "Chỉ thị 16 có bắt em ra đây phải sát khuẩn hay không?"

Người phụ nữ không chịu sát khuẩn khi xuống lấy hàng còn "trả treo" với cán bộ: "Chỉ thị 16 có bắt em ra đây phải sát khuẩn hay không?"

Sau khi được yêu cầu sát khuẩn tay khi xuống lấy đồ ship, chị gái một mực không chấp hành còn đứng đôi co với 2 cán bộ trong tổ đội và đưa ra lý do là vì "ghét cái thái độ".
Có thể bạn quan tâm