Đang xem Người từng rất thân, bây giờ chỉ có thể tồn tại trong hồi ức

Người từng rất thân, bây giờ chỉ có thể tồn tại trong hồi ức

Mối quan hệ bạn bè của người trưởng thành, có lẽ thường bắt đầu bằng những từ: "Tôi nhớ", "đã từng",...
Có thể bạn quan tâm