Đang xem Người Việt xa xứ mừng rỡ khi xin được lá chuối về gói bánh, ấm lòng nhất là thái độ của bác hàng xóm người Nhật

Người Việt xa xứ mừng rỡ khi xin được lá chuối về gói bánh, ấm lòng nhất là thái độ của bác hàng xóm người Nhật

ST / ST
Với giá lá chuối cao như ở Nhật thì xin được là một điều rất bất ngờ.
Có thể bạn quan tâm