Nhiều ô tô ở TP.HCM bị đốt cháy rụi lúc rạng sáng

Người dân ngửi thấy mùi khét và nghe tiếng nổ lớn liền chạy ra kiểm tra thì thấy 2 ô tô cháy đỏ rực, họ chỉ cứu được 1 chiếc. Cách đó khoảng 300 m, một ô tô khác cũng bị phóng hỏa.
Có thể bạn quan tâm