Đang xem Những trường hợp bị phạt tiền nếu không đổi Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước gắn chip

Những trường hợp bị phạt tiền nếu không đổi Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước gắn chip

Dưới đây là 6 trường hợp bị phạt tiền nếu không thực hiện đổi từ Chứng minh thư sang thẻ Căn cước công dân gắn chip theo quy định.
Có thể bạn quan tâm