Đang xem Nỗi niềm ít ai thấu hiểu: người dễ thương như Mạc Văn Khoa mà cũng bị 'xa lánh'

Nỗi niềm ít ai thấu hiểu: người dễ thương như Mạc Văn Khoa mà cũng bị 'xa lánh'

Khoa cũng dễ thương mà sao mọi người phũ với Khoa quá vậy...?
Có thể bạn quan tâm