Đang xem NÓNG: Hà Nội cho học sinh từ lớp 1-6 đi học trực tiếp từ ngày 6/4

NÓNG: Hà Nội cho học sinh từ lớp 1-6 đi học trực tiếp từ ngày 6/4

Trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, các trường Hà Nội tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối lớp từ 1 đến 6.
Có thể bạn quan tâm