Not Just A Rich Kid: Teaser tập 5

Hai khách mời được giới thiệu là diễn viên Trương Quỳnh Anh và rich kid Gia Kỳ, mỗi khách mời sẽ xuất hiện ở một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Có thể bạn quan tâm