Đang xem Núi lửa đáy Thái Bình Dương phun trào: Bùng nổ tới 2 lần, dữ dội đến mức quan sát được từ vệ tinh, sóng thần quét qua nhiều nước

Núi lửa đáy Thái Bình Dương phun trào: Bùng nổ tới 2 lần, dữ dội đến mức quan sát được từ vệ tinh, sóng thần quét qua nhiều nước

Nhưng điều quan trọng nhất là dù dữ dội, vẫn chưa có thiệt hại nào đáng kể được ghi nhận.
Có thể bạn quan tâm