Đang xem Ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng nói về chuyện chọn vợ: Phải lấy người cùng tầng phối ngẫu, đằng sau sự tan hoang của người đàn ông là người phụ nữ

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng nói về chuyện chọn vợ: Phải lấy người cùng tầng phối ngẫu, đằng sau sự tan hoang của người đàn ông là người phụ nữ

Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên từng nhiều lần nhấn mạnh vai trò vô cùng quan trọng của việc chọn đúng vợ với mỗi người đàn ông.
Có thể bạn quan tâm