Đang xem Ông Thích Minh Tuệ khuyên người dân, YouTuber không đi theo ảnh hưởng giao thông

Ông Thích Minh Tuệ khuyên người dân, YouTuber không đi theo ảnh hưởng giao thông

Video News
VTC NEWS - (Nguồn: Thành Đạt TV) / VTC NEWS
Sau khi nhiều người đi theo gây ồn ào, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, ôngThích Minh Tuệ khuyên người dân, YouTuber về làm công việc của mình, tôn trọng pháp luật.
Có thể bạn quan tâm