Đang xem Phi Thanh Vân hát nhạc phim Tây Du Ký "hay" thế nào mà trông anh đánh đàn như đang phát tín hiệu "ét o ét"?

Phi Thanh Vân hát nhạc phim Tây Du Ký "hay" thế nào mà trông anh đánh đàn như đang phát tín hiệu "ét o ét"?

Phi Thanh Vân hát nhạc phim Tây Du Ký
Có thể bạn quan tâm