Đang xem Phỏng vấn Seachains - Sidie - Shanhao tại vòng 2 Rap Việt

Phỏng vấn Seachains - Sidie - Shanhao tại vòng 2 Rap Việt

Bộ 3 chia sẻ nhiều kỷ niệm về thầy Karik khi tham gia Rap Việt mùa 2.
Có thể bạn quan tâm