Đang xem Phỏng vấn Trần Thảo - Hành trình nữ sinh tiếng Trung học trái ngành, trở thành CEO năm 25 tuổi

Phỏng vấn Trần Thảo - Hành trình nữ sinh tiếng Trung học trái ngành, trở thành CEO năm 25 tuổi

Trần Thảo là một trong những ví dụ điển hình của việc tự học nhờ vào sự thay đổi tư duy của mình.
Có thể bạn quan tâm