Phụ huynh có con được nâng điểm ở Sơn La nói gì?

Video News
Mutex / Mutex
Đây là câu trả lời của một số phụ huynh khi được hỏi "Vì sao con em mình được nâng điểm?"
Có thể bạn quan tâm