Quang Hải ra điều kiện để ở lại, Hà Nội FC đắn đo

Nguyễn Quang Hải sẵn sàng gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC nhưng kèm theo một điều kiện tiên quyết.
Có thể bạn quan tâm