Đang xem Quyết không đạo nhái, Nathan Lee đặt riêng nhãn hàng REN làm đồ cho mình, tiện thể mỉa mai Ngọc Trinh bằng câu nói sâu cay

Quyết không đạo nhái, Nathan Lee đặt riêng nhãn hàng REN làm đồ cho mình, tiện thể mỉa mai Ngọc Trinh bằng câu nói sâu cay

Mối quan hệ "oan gia" của Ngọc Trinh - Nathan Lee nay lại có thêm vài tình tiết mới.
Có thể bạn quan tâm