Rắn cuộn tròn, làm tổ trong cốp xe máy

Trong quá trình đem xe máy ra tiệm sửa, người dân tá hỏa phát hiện nguyên một ổ rắn nằm cuộn tròn bên trong cốp xe.
Có thể bạn quan tâm