Đang xem Ronaldo bị tố giả tạo, làm gì mà gây mất lòng cả đồng đội lẫn báo giới?

Ronaldo bị tố giả tạo, làm gì mà gây mất lòng cả đồng đội lẫn báo giới?

Trên Sun Sport, cây viết Ken Lawrence gọi Ronaldo là "kẻ đạo đức giả".
Có thể bạn quan tâm