Đang xem "Run Rẩy Đi A Bộ": Ở hiện đại thì được K.O dâng cơm đến tận miệng, vậy mà về thời Đường lại phải đi lau nhà cho muội muội thế này đây

"Run Rẩy Đi A Bộ": Ở hiện đại thì được K.O dâng cơm đến tận miệng, vậy mà về thời Đường lại phải đi lau nhà cho muội muội thế này đây

Ở hiện đại thì được K.O dâng cơm đến tận miệng, vậy mà về thời Đường lại phải đi lau nhà cho muội muội thế này đây
Có thể bạn quan tâm