Đang xem Sáng Ngày Ra 11/8: Messi đã có mặt tại Pháp , rạng rỡ chào biển người hâm mộ Paris và hành động cực phũ của Barca; Nhóm người say xỉn lăng mạ lực lượng chức năng, thách thức 'nhiêu đây 50 triệu là cùng'

Sáng Ngày Ra 11/8: Messi đã có mặt tại Pháp , rạng rỡ chào biển người hâm mộ Paris và hành động cực phũ của Barca; Nhóm người say xỉn lăng mạ lực lượng chức năng, thách thức 'nhiêu đây 50 triệu là cùng'

Tám tin sáng 11.08: Messi đã có mặt tại Pháp, rạng rỡ chào biển người hâm mộ Paris và hành động cực phũ của Barca, Lăng mạ lực lượng chức năng, thách thức 'nhiêu đây 50 triệu là cùng'
Có thể bạn quan tâm