Đang xem Sáng Ngày Ra 24/8: Cảm xúc của người Sài Gòn sau ngày đầu “Ai ở đâu ở yên đó”; Bà con hớn hở khi được bộ đội mang rau đến tận nhà...

Sáng Ngày Ra 24/8: Cảm xúc của người Sài Gòn sau ngày đầu “Ai ở đâu ở yên đó”; Bà con hớn hở khi được bộ đội mang rau đến tận nhà...

Sáng Ngày Ra 24/8: Cảm xúc của người Sài Gòn sau ngày đầu “Ai ở đâu ở yên đó”; Bà con hớn hở khi được bộ đội mang rau đến tận nhà...
Có thể bạn quan tâm