Đang xem Sao Nhập Ngũ: Hòa Minzy 42kg vác thùng vũ khí 30kg

Sao Nhập Ngũ: Hòa Minzy 42kg vác thùng vũ khí 30kg

Trong tập 9 Sao Nhập Ngũ, các chiến sĩ phải chia đội để thực hiện nhiệm vụ "Vận tải bằng xe thồ" trong điều kiện địa hình được thiết kế sát với thực tế chiến đấu.
Có thể bạn quan tâm