Đang xem Sau 11 năm xây dựng, bao giờ người dân mới được sử dụng tuyến đường sắt trên cao

Sau 11 năm xây dựng, bao giờ người dân mới được sử dụng tuyến đường sắt trên cao

Video News
Mutex / Mutex
Cho đến thời điểm này, tuyến đường sắt đô thị vẫn chưa được đưa vào sử dụng chính thức.
Có thể bạn quan tâm