SNSD xác nhận trở lại với đầy đủ 8 thành viên

Tất cả 8 thành viên đều xác nhận sẽ cùng hội ngộ cho lần trở lại tới để kỉ niệm 15 năm kể từ khi SNSD ra mắt khán giả.
Có thể bạn quan tâm