SỐC: Giám đốc sáng tạo Louis Vuitton qua đời, hưởng dương 41 tuổi

Sự ra đi của Giám đốc sáng tạo Louis Vuitton là cú sốc của làng mốt toàn cầu.
Có thể bạn quan tâm