Soi Show - Sau khi đăng quang Hoa hậu thì nên làm gì?

Dàn khách mời Welax trả lời hài hước về việc mình làm đầu tiên sau khi đăng quang Hoa hậu.
Có thể bạn quan tâm