Đang xem Soi Show - Tại sao sửa mắt sửa mũi thì không được thi Hoa hậu?

Soi Show - Tại sao sửa mắt sửa mũi thì không được thi Hoa hậu?

Lí do hài hước vì sao làm răng thì được nhưng sửa mắt sửa mũi thì lại không được thi Hoa hậu?
Có thể bạn quan tâm