Đang xem Sơn Tùng chỉ ẩn MV tại thị trường Việt Nam, ở nước ngoài vẫn xem được bình thường?

Sơn Tùng chỉ ẩn MV tại thị trường Việt Nam, ở nước ngoài vẫn xem được bình thường?

Sơn Tùng vẫn chưa thực sự gỡ MV There's No One At All ra khỏi YouTube.
Có thể bạn quan tâm