Đang xem Tám Tin Tối: Hương Giang đích thân xin lỗi sau 1 năm ở ẩn, bước đầu phong sát "Thiên vương mại dâm" Vương Lực Hoành

Tám Tin Tối: Hương Giang đích thân xin lỗi sau 1 năm ở ẩn, bước đầu phong sát "Thiên vương mại dâm" Vương Lực Hoành

“Xin lỗi tất cả những khán giả đã theo dõi hành trình của Giang vì đã có những lúc Giang làm cho mọi người thất vọng”, Hương Giang viết tâm thư gửi khán giả.
Có thể bạn quan tâm