Tâm trạng của học sinh Hà Nội khi quay trở lại trường học

Đã được 1 tuần học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội đi học trực tiếp. Cảm xúc của các bạn ấy thế nào?
Có thể bạn quan tâm