Đang xem Tàu Voyager 1 phát hiện những tiếng thì thầm kì lạ hay là “tín hiệu từ vũ trụ”?

Tàu Voyager 1 phát hiện những tiếng thì thầm kì lạ hay là “tín hiệu từ vũ trụ”?

Tiếng thì thầm đơn điệu này đã được phát hiện ở một khoảng cách gần 20 tỷ ki lô mét so với Trái Đất.
Có thể bạn quan tâm