Đang xem "Tể tướng Lưu gù" Lý Bảo Điền: Từng từ chối đóng quảng cáo 70 tỷ đồng và cuộc sống về già bình dân, viên mãn

"Tể tướng Lưu gù" Lý Bảo Điền: Từng từ chối đóng quảng cáo 70 tỷ đồng và cuộc sống về già bình dân, viên mãn

Lý Bảo Điền có lối sống giản dị, không biệt thự, xe sang. Đáng chú ý ông từ chối mọi lời mời đóng quảng cáo, ngay cả khi thù lao lên tới hơn 70 tỷ đồng.
Có thể bạn quan tâm