Đang xem "Team qua đường" bắt gặp Cường Đô La và Đàm Thu Trang ngay trong đêm, thái độ cả hai ra sao?

"Team qua đường" bắt gặp Cường Đô La và Đàm Thu Trang ngay trong đêm, thái độ cả hai ra sao?

Cường Đô La cũng thừa nhận bị “team qua đường” đoán trúng tâm lý.
Có thể bạn quan tâm