Đang xem Tết tại những khu điều trị bệnh nhân Covid-19

Tết tại những khu điều trị bệnh nhân Covid-19

Hai năm kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, ở những nơi "không có Tết", hàng trăm con người vẫn đang ngày đêm giành giật sự sống cho người bệnh.
Có thể bạn quan tâm