Đang xem Thách Sao Làm Vậy: Đức Phúc vừa lựa gạo vừa trả lời câu hỏi, cho biết mình đã đứng hình khi bé Bo nhà Hoà Minzy liên tục chọn "cậu Ê-dích"

Thách Sao Làm Vậy: Đức Phúc vừa lựa gạo vừa trả lời câu hỏi, cho biết mình đã đứng hình khi bé Bo nhà Hoà Minzy liên tục chọn "cậu Ê-dích"

Đức Phúc mở hàng Thách Sao Làm Vậy.
Có thể bạn quan tâm